หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เลขาธิการ ปปง. ลงนามร่วมหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาว

9 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1405)
 

                 

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายแพงสี แพงเมือง รักษาราชการเลขาธิการหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามความเข้าใจเรื่องความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างไทยและลาว เพื่อร่วมกันสกัดกั้นอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริต ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและผู้มีอิทธิพล ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือของ 2 ประเทศ ทำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ไทยได้ยกระดับ ซึ่งในปี 2559 ปปง. ได้ยึดอายัดทรัพย์สินสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท ถือเป็นการยับยั้งอาชญากรรมที่ได้ผล

เลขาธิการ ปปง. ยังกล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน โดยเฉพาะการส่งคำร้องขอข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดส่งตรงถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางทางการทูต ทำให้การสืบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้น
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์