หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เสนอปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหนึ่งในวาระของอาเซียน

9 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4172)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมเสนอต่อที่ประชุมอาเซียน ให้กำหนดการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นหนึ่งในวาระของอาเซียน โดยตลอด 2 ปี โครงการแม่โขงปลอดภัยทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแล้ว 1 กลุ่ม จาก 5 กลุ่ม
ตามที่นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนต้องไปพร้อมๆ กัน จะไม่ทิ้งประเทศใดไว้ข้างหลัง ทำให้นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องร่วมกันดำเนินการ ซึ่งพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญของปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก คือพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ แม้ไม่อยู่ในประเทศไทย แต่ส่งผลกระทบจึงจำเป็นต้องผลักดันให้ปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ด้วยการพัฒนาทางเลือก และจัดกองกำลังที่เหมาะสม โดยให้นำองค์กรระหว่างประเทศช่วยสนับสนุน คือ UNODC รวมถึงจะประสานกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อเมริกา และเยอรมัน ขอให้เป็นประเทศผู้บริจาค มาสนับสนุนการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช่การพัฒนาทางเลือกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ระบบกองกำลัง เทคโนโลยีใหม่ๆ การฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่ขณะนี้มีความขาดแคลน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยให้การสนับสนุนปีละหลายล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ
 
สำหรับโครงการแม่โขงปลอดภัย ระยะที่ 3 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเสนอต่อที่ประชุมอาเซียน เพื่อขอให้กำหนดการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นหนึ่งในวาระของอาเซียน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการหารือเรื่องนี้ เป็นเพียงการแก้ปัญหาบริเวณชายแดน ซึ่งการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติด ผ่านโครงการแม่น้ำโครงปลอดภัย ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ทลายเครือข่ายยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำแล้ว 1 กลุ่ม 26 เครือข่าย จากทั้งหมด 5 กลุ่ม 60 เครือข่าย เหลืออีก 4 กลุ่ม 34 เครือข่าย โดย 3 กลุ่มอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนอีก 1 กลุ่มอยู่ในไทย
 
หลังจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะหารือกับมาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง มาสนับสนุนด้านงบประมาณ และแม้ไทยจะถือเป็นศูนย์กลางของยาเสพติด แต่เป็นเพราะกลุ่มอาชญากรรม ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางจำหน่ายยาเสพติด เป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติด ไม่ใช่แหล่งผลิต โดยยาเสพติดถูกนำมาใช้ในไทยประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ การทำสงครามยาเสพติด ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพราะการแก้ปัญหายาเสพติดต้องใช้หลายแนวทาง ทั้งการแก้ไขกฎหมาย การเน้นบังคับบำบัดและสาธารณสุข ซึ่งการจะแก้ปัญหายาเสพติดได้สำเร็จทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์