หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ไทยจับมืออินเดียเดินหน้าสรุป FTA เร็วที่สุด

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2880)

อินเดียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-อินเดีย (ITTNC) ครั้งที่ 30 ขึ้น โดยฝ่ายไทยมีนางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ ประชุมร่วมกับนาย Ravi Capoor รองปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดีย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าความตกลง FTA ไทย-อินเดีย จะช่วยขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ (เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา)
 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการเจรจาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การเจรจา FTA ไทย-อินเดีย กินเวลามากว่า 12 ปีแล้ว ควรเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็ว จึงได้ร่วมกันกําหนดกรอบและแนวทางการเจรจาที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้กลุ่มเจรจาต่างๆ มีทิศทางการเจรจาในเป้าหมายเดียวกันยกระดับคุณภาพความตกลง มุ่งสู่ประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนสูงสุด ภายใต้หลักคิดที่ทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรทางการค้า มิใช่การเจรจาที่คิดแต่การได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งเป็นวิธีคิดที่รังแต่จะทําให้ยากต่อการสรุปผลการเจรจาที่ยืดเยื้อมานาน
 
ในปี 2558 อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 7,924.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.44 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,667.48 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 5,295.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าและนําเข้ามูลค่า 2,628.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 13.53
 
สินค้าที่มีศักยภาพ
สินค้าส่งออกของไทย เพชรพลอย อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำผลไม้ผลไม้แปรรูปอื่นๆอาหารแปรรูป ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
 
สินค้าส่งออกของอินเดีย เครื่องเพชรพลอย อัญมณีเคมีภัณฑ์สินแร่โลหะ เศษโลหะ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เวชกรรม เภสัชกรรม เป็นต้น
 
 
 
ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์