หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม ยกระดับความร่วมมือด้านท่องเที่ยว

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1580)

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมหารือกับ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยเสนอให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมร่วมกัน ทั้งนี้ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นว่าต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยว เกิดความรักและห่วงแหนแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่อไป เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (6ส.ค.59)
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์