หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – ญี่ปุ่น

7 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1751)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง กับนาย เคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น หลังจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญคือการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีซินคังเซน ซึ่งเป็นรางเฉพาะขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งไทยลงทุนการจัดหาขบวนรถไฟ งานเดินรถและงานซ่อมบำรุง ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยเหลือการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง รูปแบบ ต้นทุน และจำนวนสถานี โดยจะเริ่มต้นพัฒนาที่สถานีบางซื่อ - พิษณุโลก เป็นระยะที่ 1 ด้านรูปแบบการลงทุนจะหารือเพิ่มเติมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีระยะคืนทุน 50 ปี ซึ่งเป็นระยะปกติของโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยแผนการศึกษาจากญี่ปุ่นจะแล้วเสร็จช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายนนี้ และจะเข้าสู่ขึ้นตอนการออกแบบได้ในปี 2560
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวว่า วันนี้ (6 ส.ค.) ยังมีการประชุมความร่วมมือด้านระบบราง ที่ไทยลงนามกับรัฐบาลญี่ปุ่น ฉบับที่ 4 ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน โดยขอให้ญี่ปุ่นเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดอุบัติเหตุ
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์