หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รนม. และ รมว.มหาดไทยมาเลเซีย เยี่ยมคำนับและหารือความมั่นคงร่วมกับ รนม. และ รมว.กลาโหม

6 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2988)

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi (ดาโต๊ะ ซรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดิ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ รวมทั้งการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำบันทึกความตกลงร่วมและผลักดันให้เกิดการลงนามร่วมกันให้สามารถแก้ปัญหาความมั่นคงร่วมกันภายใต้กรอบกฎหมายสากลที่กำหนด
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ได้กล่าวขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานด้านความมั่นคงที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและจริงใจ โดยมาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือกับไทยในทุกเรื่อง รวมทั้งปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติกับกลุ่มลัทธินิยมหัวรุนแรง และประสงค์ที่จะแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติร่วมกันอย่างจริงจัง โดยกล่าวย้ำว่า "บุคคลที่สร้างปัญหาในไทย ถือว่าสร้างปัญหาให้กับมาเลเซียด้วย” พร้อมทั้งขอชื่นชมและอวยพรให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลโดยเฉพาะการลงประชามติ
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ถึงความจริงใจในความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ผ่านมา โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุน เร่งรัดขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกัน ควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ยั่งยืน
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์