หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โยธินบูรณะคว้าแชมป์การตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ของกรมประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1556)

(5 ส.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 (7th ASEAN QUIZ ) ที่จัดโดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งตอบปัญหาอาเซียนในระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
 
การแข่งขันในครั้งนี้ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (นับถึงวันจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค) จากตัวแทนทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก) ภาคใต้ (โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง) ภาคตะวันออก (โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย) และภาคกลาง (โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร) ภูมิภาคละ 3 คน ตัวแทนจากภาคต่าง ๆ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนมาแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ทั่วประเทศพร้อมกัน โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 7 (7th ASEAN QUIZ) ระดับประเทศในครั้งนี้ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ผู้ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
 
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับประเทศครั้งนี้เผยแพร่ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ผ่าน 2 ช่อง คือ NBT 2 HD และ NBT World
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์