หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ 50

4 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2035)
 

                                                                            

กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานฉลองวันอาเซียน (ASEAN Day 2016) ระหว่างวันที่ 4 - 5 และวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของการสถาปนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2560

กิจกรรมหลักในแต่ละวันมี ดังนี้
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา การเปิดตัวสมุดภาพที่ระลึกการสถาปนาประชาคมอาเซียน พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าวจะจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2559 ก่อนที่จะนำไปจัดแสดงที่มิวเซียมสยามระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ 400 คน จากทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรม เช่น ซุ้มเกมส์ และงานประดิษฐ์ สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 กรมอาเซียนร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจัดงานเสวนาหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิเทศสโมสร ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนและกวีซีไรต์ และนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 งานเลี้ยงรับรองคณะทูต (Vin d'honneur) ในโอกาสวันสถาปนาอาเซียน โดยจัดขึ้นระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ณ วิเทศสโมสร ในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน และได้มีบทบาทสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาอาเซียนมาโดยตลอด กรมอาเซียนในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์