หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำถึงวันที่ 22 สิงหาคมนี้

3 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1905)

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำรวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร และแรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรมจัดหางานจะตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย นายจ้างจะถูกดำเนินคดี มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมการจัดหางาน 1694
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์