หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ตลาดยาของไทยในอาเซียน

3 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5257)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
 
                              
 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากความต้องการใช้ยาชื่อสามัญ ทำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นมูลค่ามหาศาล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการผลิตยาชื่อสามัญและยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกโดยกลุ่มยารักษาและป้องกันโรค (พิกัด 3004) มีตลาดหลักอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีมูลค่าการส่งออก7,756.1 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 9.7 และส่วนใหญ่การส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ยังมีการขยายตัวค่อนข้างดียกเว้นฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ที่ในปี 2558 การส่งออกลดลงกว่าปี 2557 สำหรับตลาดส่งออกหลักอันดับ 1 ของไทยในปี 2558 คือเมียนมา รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ กลุ่มยาที่ส่งออก ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาโรคหัวใจ ยาเบาหวาน และความดัน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ยารักษาโรคที่ส่งออกเป็นยาสำเร็จรูปประเภทยาสามัญ รวมทั้งยาที่รับจ้างผลิต ซึ่งการขยายตัวของการส่งออกยาเนื่องมาจากผู้ผลิตได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษาทำให้ผลิตภัณฑ์ยาของไทยเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า อีกทั้ง อย. ของไทยยังได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยตรวจประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาในการนำหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจาก อย. ไปประกอบการขึ้นทะเบียนยาเพื่อส่งออกยาไปยังประเทศภาคีสมาชิกได้ โดยจะไม่ถูกตรวจประเมินจากประเทศสมาชิกใด ๆ อีก เป็นการลดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน GMP ด้านยาภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งออกยาของไทยด้วย
 
      
 
การที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากนั้น เนื่องจากภาพลักษณ์ของสินค้าไทยมีคุณภาพดีในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน แม้ว่ายาที่นำเข้าจากจีนจะมีราคาที่ถูกกว่าก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การส่งออกยาของไทยไปประเทศอินโดนีเซียนั้นมีมูลค่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของอินโดนีเซียที่มีจำนวนกว่า 250 ล้านคน ทั้งนี้ เนื่องจากอินโดนีเซียมีมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์ยาที่กำหนดไว้ว่ายาที่จะนำเข้าได้จะต้องเป็นยาที่มีลักษณะ คือ (1) เป็นยาใหม่ที่ไม่มีจำหน่าย (2) เป็นยาที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีโรงงานยาในประเทศผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ และ (3) เป็นยาตามโครงการสาธารณสุขแห่งชาติ เช่น วัคซีน หรือยาฆ่าเชื้อ ซึ่งมีความต้องการใช้จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขว่าจะต้องกระทำโดยโรงงานผู้ผลิตยาในประเทศและผู้นำเข้าต้องทำข้อตกลงว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถผลิตยาได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 5 ปี
 
ส่วนประเทศเมียนมาที่เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคในการส่งออก ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมยาของไทยภาครัฐจึงควรหาแนวทางเจรจากับประเทศอินโดนีเซียเพื่อผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวเพื่อให้ยาของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์