หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ค่าจ้างขั้นต่ำกับการโยกย้ายแรงงานจากกลุ่ม CLMV มาไทย

3 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3512)
 
โดย  สันติพจน์ กลับดี
 
                          
 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังเข้าสู่ประชมคมอาเซียนครบ 6 เดือน ของกรุงเทพโพลล์ ซึ่งเผยแพร่ในผู้จัดการออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พบว่า สิ่งที่ประชาชนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การพบเห็นแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงกันถึงร้อยละ 87.3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนเห็นพ้องต้องกันเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการสำรวจในครั้งนี้
 
นอกจากนี้ ท่านผู้อ่านยังอาจจะพบว่า หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น มีการเปิดธุรกิจรับจัดหาแรงงานต่างด้าวกระจายตัวอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและบางจังหวัดมากขึ้น โดยมักจะรับจัดหาแรงงานประเภทที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะมากนัก เช่น แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนสวน กรรมกรก่อสร้าง และส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาแรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม หลายแห่งใช้ป้ายประกาศขนาดใหญ่เป็นภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาเมียนมา ติดประกาศรับสมัครงานอยู่หน้าสำนักงาน ทำให้เห็นบรรยากาศอันเป็นผลมาจากการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการชัดเจนยิ่งขึ้น
 
การที่แรงงานจากประเทศ CLMV เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยกันค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับแรงงานจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอื่น ๆ จนทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจจัดหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านข้างต้นอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น ความสะดวกในเรื่องของระยะทาง เนื่องจากมีพรมแดนใกล้ชิดหรือติดกัน ประกอบกับปัจจัยทางสังคม เช่น มีความคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว (ผ่านการดูละครทีวีไทย การฟังเพลงไทย การใช้สินค้าไทย) มีญาติพี่น้องที่เข้ามาทำงานในไทยอยู่ก่อนแล้ว แต่ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งน่าจะสำคัญที่สุดในมุมมองของผู้เขียน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นั่นคือ การที่ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกัน
 
จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Department of Labor and Employment) ประเทศฟิลิปปินส์ ที่นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ เป็นดังตาราง
 
 
 
จากตารางจะเห็นว่า ค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่ากลุ่ม CLMV ทุกประเทศ ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา และยังสูงกว่าอีกหลายประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จากความแตกต่างดังกล่าวจึงส่งผลให้มีแรงงานจากกลุ่มประเทศ CLMV เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเมียนมา (มีค่าจ้างขั้นต่ำต่ำที่สุด) ซึ่งมีแรงงานเข้ามามากที่สุด ความแตกต่างของค่าจ้างขั้นต่ำนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนผลการสำรวจที่กล่าวไปในตอนต้นได้เป็นอย่างดีว่า เพราะเหตุใดสิ่งที่ประชาชนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหลังเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการมาแล้ว 6 เดือน คือ "การพบเห็นแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น”
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์