หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยระยะทดลอง 1 ปี

2 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1278)
 

                                   

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ทางการไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ระยะทดลอง 1 ปี ส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่ารวม 26 ประเทศ และ 3 เขตเศรษฐกิจ

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย โดยมีช่วงระยะทดลอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นพำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน และต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง
 
ด้านนายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยครั้งนี้ส่งผลให้ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราทั้งหมด 26 ประเทศ และ 3 เขตเศรษฐกิจ คือ ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า ทั้งนี้ ตรวจสอบรายละเอียดประเทศที่สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล (www.consular.go.th) ในหัวข้อ "ประเทศ/ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า"
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์