หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดินหน้ายกระดับสินค้ามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขานรับนโยบายไทย 4.0

2 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2113)

กระทรวงวัฒนธรรมขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เดินหน้ายกระดับสินค้ามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม ว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีทุนวัฒนธรรมหลากหลายสามารถนำไปต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับประเทศเหมือนกับที่ทั่วโลกทั้งประเทศในแถบเอเชียและยุโรป โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเริ่มจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ผ้าไทยแฟชั่น มวยไทย และเทศกาลในระดับโลก
 
ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นหัวใจและกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยไทยสามารถนำทุนดังกล่าวไปสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนกับต่างชาติพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมกับการพัฒนาสินค้า และบริการ พร้อมเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งจัดเวทีภาครัฐเอกชนเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์