หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
"กริช" มรดกไทย มรดกอาเซียน

1 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3069)

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กริช" มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี 2559 "Kris" Heritage of Thai Heritage of ASEAN ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี วัฒนธรรมจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้ ปลัดจังหวัดปัตตานี เครือข่ายความร่วมมือจากประเทศอาเซียน ทั้งนักสะสมกริช สมาคมเดสต้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกริช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อ 30 ก.ค.2559
 
สืบเนื่องจาก กริช เป็นอาวุธประจำตัวที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อน ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และไทยในหมู่ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ ปัจจุบันทางการได้ประกาศให้กริชเป็นอาวุธที่ห้ามพกพาช่างทำกริชจึงเหลือน้อยลง พร้อมๆกับศิลปะการแสดงจากกริชอย่าง "รำกริช" และ "ซีละกริช" แต่การใช้กริชเพื่อบ่งบอกฐานะทางสังคมยังหลงเหลืออยู่บ้างในมาเลเซียที่สุลต่าน หรือชนชั้นสูง อีกทั้งกริชยังคงมีบทบาทในรูปแบบของเครื่องประดับในงานต่างๆ เช่น การเข้าสุนัต และการแต่งงาน เป็นต้น
 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อระดมความรู้เรื่องกริช ของครูภูมิปัญญาและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การสาธิตวิธีล้างกริชแบบโบราณ การทำด้ามกริช และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 
 
 
 
ข้อมูล  กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์