หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน

31 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1636)

ไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน
 
ที่ช่องทางขาเข้า ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร นายวิรุฬห์ ศุภกุล รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ดร.บงสุวัน พันทะวงสา หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน
 
ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่เจ้าหน้าที่ทั้งไทย-ลาว ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกเมื่อ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ไปยังโรงพยาบาลมุกดาหาร ในส่วนของแพทย์ก็ต้องพร้อม โดยเฉพาะในส่วนของประเทศ สปป.ลาว บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีเครื่องมือในการรับมือกับโรคไข้หวัดนกได้เช่นเดียวกัน
 
สำหรับการซักซ้อมแผนจะดำเนินการทุกปี เพื่อทบทวนรูปแบบการดำเนินงาน กรณีมีเจ้าหน้าที่ใหม่หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกัน โดยจะมีการสมมติเหตุการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในสถานการณ์จำลอง ตั้งแต่การรับทราบการระบาดของโรค การรับมือ การส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวมถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขและปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคทั้งในคนและในสัตว์ หลังจากนั้นจะได้สรุปผลการดำเนินงาน รับทราบข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งในการดำเนินการร่วมกันครั้งนี้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองประเทศ
 
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์