หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย หวังขจัดอุปสรรคทางการค้า

28 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1289)

ไทยร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย มุ่งหวังขจัดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มโอกาสขยายการค้าระหว่างกัน พร้อมขอให้อินเดียเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมในกลุ่มสินค้าสิ่งทอ ปิโตรเคมี ยางพาราและข้าว
 
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้สรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย (India - Thailand Free Trade Agreement: ITFTA) โดยเร็ว จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย - อินเดีย ครั้งที่ 30 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งการเจรจา ITFTA ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานด้านการค้าสินค้า คณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและศุลกากร คณะทำงานด้านการค้าบริการ คณะทำงานด้านการลงทุน คณะทำงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และคณะทำงานด้านมาตรการอุปสรรคที่เป็นเทคนิคทางการค้า
 
สำหรับผลการหารือ คณะทำงานด้านการค้าสินค้า ฝ่ายไทย ได้ขอให้อินเดียเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม ได้แก่ สินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ สินค้าปิโตรเคมี สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ และสินค้าข้าว ซึ่งอินเดียจะกลับไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการเจรจาด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและศุลกากร ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดในข้อบทกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อให้สามารถอำนวยสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์