หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและมาเลเซีย

28 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2564)
 

          

 
ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ 61/2016 ด้านสตูล – เปอร์ลิส ในระหว่าง 26 - 31 กรกฎาคม 2559 เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่าง 2 ประเทศ สำหรับการฝึกผสมนั้นจะทำการฝึกทั้งสองด้านของฝั่งทะเล คือทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งทางฝั่งอ่าวไทยนั้นทัพเรือภาคที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนทางทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 61/2016 ด้าน สตูล – รัฐเปอร์ลิส มีพื้นที่การฝึกตั้งแต่เกาะภูเก็ตจนถึงเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการฝึกระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ภายใต้รหัสการฝึก SEAEX THAMAL
 
สำหรับพิธีเปิด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ประธานร่วมฝ่ายไทย และ FADM Rusli bin Ramli ตำแหน่ง Commander Naval Region 3 ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย และจะมีพิธีปิดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ กองบัญชาการทหารเรือที่ 3 (HQ COMNAV 3) เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการฝึกครั้งนี้มีเรือมาเลเซียที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้นจำนวน 6 ลำ ประกอบด้วย กองทัพเรือมาเลเซีย จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ KD PENDEKAR เรือ KD GEMPITA เรือจากหน่วยงานยามฝั่งมาเลเซีย (MMEA) MALAYSIAN MARITIME ENFORCEMENT AGENCY จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ KM BURAU เรือ KM SUGUT และเรือจากตำรวจน้ำมาเลเซีย จำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือ PA 50 ส่วนกำลังเรือฝ่ายไทยประกอบไปด้วย เรือหลวงภูเก็ต เรือตรวจการณ์ 993 และเรือตำรวจน้ำ หมายเลข 809 เข้าร่วมการฝึกผสมดังกล่าว โดยมี นาวาโท นิโรจน์ หมุดหมิด หัวหน้าแผนกแผน กองยุทธการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ
 
สำหรับการฝึกปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการฝึกในท่าเรือเพื่อทดสอบความพร้อมขององค์บุคคลและยุทโธปกรณ์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ที่เกาะภูเก็ต และขั้นตอนที่ 2 เป็นการฝึกในทะเลเส้นทางจังหวัดภูเก็ต – เกาะลังกาวี ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 การฝึกนั้นจะมีการฝึกแปรขบวนทางทะเล การฝึกลาดตะเวนร่วมตามแนวน่านน้ำทะเลอันดามันของทั้ง 2 ประเทศ การฝึกสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างกำลังพลทั้ง 2 ประเทศ ฝึกการเข้าตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติด กลุ่มผู้ก่อการร้ายต่าง ๆ รวมทั้งโจรสลัดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลร่วมกัน โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมทางทะเลระหว่าง 2 ประเทศ
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์