หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์ นำคณะเยือนสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสการค้าข้าวไทย

28 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1204)
 

                                                 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อพบปะหารือ ขยายลู่ทางการค้า และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งสิงคโปร์นำเข้าจากไทยเฉลี่ยปีละ 130,000 ตัน และ 5 เดือนแรกปีนี้ไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในสิงคโปร์ เนื่องจากสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งทั้งอินเดียและเวียดนามได้

การเดินทางเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารไทยในสิงคโปร์ รวมทั้งการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีกำหนดจัดปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ การพบหารือกลุ่มผู้ค้าข้าว (Traders) และผู้นำเข้าข้าว (Importers) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแนวทางการขยายตลาดข้าวไทย ขณะเดียวกันเพื่อรับทราบข้อมูลการค้าข้าวในสิงคโปร์และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการส่งออกข้าวของไทย และการขยายตลาดข้าวไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทยอื่น ๆ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังเชื่อมั่นว่า การเดินทางเยือนสิงคโปร์ครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถขยายโอกาสทางการค้าและทำให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยและสินค้าอื่น ๆ ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นได้
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์