หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เชื่อมั่นศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของไทยในอาเซียน

27 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1598)
 

                                          

 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน - สหรัฐฯ (U.S.-ASEAN Business Council: USABC) นำโดย นายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธาน USABC พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐ อาทิ Caterpillar, Chevron, eBay, PayPal, FedEx, UPS, Ford, Guardian, Time Warner, และ Coca-Cola เป็นต้น เพื่อหารือแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
นางอภิรดีฯ กล่าวว่า ไทยมีบทบาทสำคัญที่จะเชื่อมโยง 5 ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVT) ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคและความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานอันจะนำไปสู่การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของอาเซียน ส่วนของ RCEP ไทยให้ความสำคัญและพยายามที่จะให้การเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมาย และในส่วน WTO ไทยได้เริ่มลดภาษีสินค้า ITA Expansion แล้ว นอกจากนั้น ไทยได้ปรับแก้กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นสากล เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนไปแล้ว 165 ฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559) เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการให้ความคุ้มครองเสียง เป็นต้น
 
นส่วนของนักธุรกิจสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนไทยเป็นฐานการผลิต บางบริษัทมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งออกไปขายในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และกระจก รวมทั้งการลงทุนด้านโลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับบริษัท eBay จะเปิด Website: www.Thaitrade.com ในปลายเดือนสิงหาคม ศกนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงทั่วโลก รวมทั้งร่วมมือกับบริษัท PayPal ในการชำระเงินออนไลน์ด้วย และสหรัฐฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยต่อไป
 
นอกจากนั้น ฝ่ายไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการติดตามและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งสหรัฐฯ ยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเพื่อป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป ท้ายที่สุด สหรัฐฯ ยังคงเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย และยินดีสานต่อกิจกรรมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2554-2558) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 36,892.35 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2558 มีมูลค่าการค้า 37,921.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 1.43 จากปีก่อนหน้า ซึ่งไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้า โดยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 24,057.92 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 13,863.59 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
สินค้าส่งออกหลักของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
 
สินค้านำเข้าหลักของไทย ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์ยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และสินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
ในปี 2558 สหรัฐฯ เป็นนักลงทุนต่างชาติลำดับ 3 ที่เข้ามาลงทุนในไทย รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ โดยมูลค่าการลงทุน 162,409.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50,158 ล้านบาท ในปี 2557
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์