หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” 5 ส.ค.59

26 กรกฎาคม 2016

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย มีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ ๕๐ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนและกวีซีไรต์ โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ http://bit.ly/28O1BTL
 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โถงวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะไปจัดแสดงต่อ ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์