หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1108)

(25 ก.ค. 59) นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จ.ตาก ซึ่งการประชุมในวันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านการปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้แทนจากส่วนราชการ เอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตาก และจังหวัดตราด ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีเพื่อก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4(Thailand 4.0)
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์