หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชื่อมท่าเรือเชียงแสน รองรับการค้า ไทย-จีน

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1892)

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนระบบโลจิสติกส์เชื่อมท่าเรือเชียงแสน รองรับการค้าไทย-จีน ดำเนินการก่อสร้างถนนอีกกว่า 28 กิโลเมตร
นายพิศักดิ์ จิติวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท จะก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 – ทางหลวงหมายเลข 1098 (ตอนที่ 1) อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 14.564 กิโลเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และการขนส่งสินค้า จากท่าเรือเชียงแสนสู่จังหวัดเชียงราย เติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัวเมืองเชียงราย ให้มีความสะดวกและปลอดภัยแล้ว สำหรับทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง 26.011 กิโลเมตร และถนนเชื่อม จ 3 ระยะทาง 2.769 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร พร้อมจุดกลับรถ 8 แห่ง และก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำกก 2 แห่ง งบประมาณดำเนินการรวม 1,656 ล้านบาท ผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจแนวทางและระดับ พร้อมเก็บรายละเอียดการก่อสร้าง และงานกรุยแนวทาง ถางป่าและขุดตอ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561
 
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริเวณท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพทางการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้ Gateway/Hub ทางภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์