หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความคืบหน้าการส่งเสริมความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1078)
 

                                               

 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติ ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเต็มคณะ (plenary session) ตามอาณัติที่ไทยได้รับจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย แนวความคิด ประเด็นสำคัญเร่งด่วน และแผนงานของปีนี้ และปี 2560 ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างสองกระบวนการข้างต้น
 
ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยินดีต่อความคืบหน้าและเห็นชอบต่อข้อเสนอของไทยที่ให้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยพิเศษเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก เดือนกันยายนนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยที่ต้องการให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์