หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1279)

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ให้นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ เวียงจันทน์ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฉบับแรกของอาเซียน
 
นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งรับรองเมื่อปี 2557 อนุสัญญาฉบับนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ (1) ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2) คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ (3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีให้บรรลุวัตถุประสงค์
 
การให้สัตยาบันอนุสัญญาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งเร่งส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกันและปราบปรามปัญหาดังกล่าว
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์