หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.นครพนม หวังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน

21 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2385)

(21 ก.ค.59) นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการจังหวัดนครพนม โชว์ศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่หอประชุม Esplanade แคราย จังหวัดนนทบุรี โดยมีเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ผู้แทนเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมชม
 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงทางการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน รวมถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และการสนับสนุนให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 อำเภอ รวม 13 ตำบลเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมให้เป็นที่ดึงดูดนักลงทุน ตลอดจนนักท่องเที่ยว
 
จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดงาน "Road Show แสดงศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" ขึ้นที่หอประชุม, Esplanade แคราย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการ เข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งงานดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 โดยภายในงานมีทั้งการจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่ของจังหวัดนครพนม การเสวนาพร้อมปาฐกถาภายใต้ Theme ศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม การแสดงนิทรรศการถึงแสดงศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมใน 7 มิติ และการให้คำปรึกษา การลงทะเบียน เพื่อมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมอีกด้วย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์