หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน จ.เลย กับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

19 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1885)

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศาสนา วัฒนธรรม เกิดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันในระดับพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย ในการนี้จังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 ของจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย กิจกรรมดังกล่าวฯ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีสะเดาะเคราะห์บ้าน สะเดาะเคราะห์เมือง ร่วมหล่อเทียนนักษัตร 2 แผ่นดิน พิธีมอบเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่ผู้แทนจาก สปป.ลาว
 
จังหวัดเลยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย โทร 0 4289 1266
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์