หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สระแก้ว-จ.บันเตียนเมียนเจย กัมพูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

19 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1315)

ที่ ว่าการอำเภอโอโจรว อ.โอโจรว จังหวัดบันเตียนมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่-บ้านด่าน นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยและพระอาจารย์ ลึกซี รองเจ้าคณะอำเภอโอโจรว นายอุม เรียไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย นายซาน เซียนโฮ นายอำเภอโอโรจวและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา” ซึ่งมีการถวานเทียนพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม 2 แผ่นดินและการถวายกองผ้าป่า
 
จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียนเมียนเจย มีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายกันและการนับถือศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเป็นการสสร้างความร่วมมือด้านศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อมิตรภาพที่ดีงามระหว่างประเทศต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักการประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์