หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชียงใหม่เตรียมชุดการแสดงที่ผสมผสานความเป็นล้านนาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียน สกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

19 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1231)

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมชุดการแสดงพิเศษที่ผสมผสานความเป็นล้านนาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมการแข่งขัน กว่า 1,200 คน และประชาชนที่ร่วมรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ถ่ายทอดสดให้รับชมทั่วประเทศ ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง ร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดด้วย
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2559 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุดการแสดงพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,200 คน รวม 3 ชุดการแสดง ใน THEME "Friendship Beyond Victory” โดยมีผู้แสดงถึง 186 คน ประกอบด้วย การแสดงยิมนาสติกเด็ก จากสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันยิมนาสติกเด็กเล็กจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสื่อให้เห็นถึงกีฬาที่มีความเป็นสากล โดยมีมิตรภาพเหนือชัยชนะ การแสดงชุด Asean Connect เป็นการสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิก ชุดการแสดง Cover Thainess & Lanna Styles ซึ่งจะผสมผสานความเป็นวิถีวัฒนธรรมไทยล้านนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน เป็นการแสดงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีการแสดงซิมโฟนี จากคณะนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และชุด 720th Chiangmai Anniversary เฉลิมล้านนา ฉลองสมโภช 720 ปี ซึ่งเป็นการประสานเสียงของคณะ CM Voice Chorus
 
ด้าน นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพิธีเปิดการแข่งขัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จะถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 17.00–18.00 น. ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะทำการถ่ายทอดเสียงทางระบบเอฟ.เอ็ม. 93.25 MHz โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์