หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การการประชุมผู้นำเอเชีย- ยุโรป ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมองโกเลีย

19 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2566)

จากการประชุมผู้นำเอเชีย ยุโรป ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ประเทศมองโกเลีย เป็นเจ้าภาพ โดยมีประเทศสมาชิก 51 ประเทศและ 2 องค์กรเข้าร่วมประชุม ภายใต้ "การประชุม 20 ปีอาเซม การเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตผ่านการเชื่อมโยง” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงยุดยืน เน้นย้ำความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และหวังว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากย้ำถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือตลอด 20 ปีของอาเซมแล้ว ที่สำคัญยังการแสวงหาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ การค้าการลงทุน และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในทุกด้าน ที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 
ด้าน พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยน่าจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะทางกลุ่มประเทศยุโรปให้ความสำคัญ เนื่องจากทางกลุ่มยุโรปมีตลาด และเทคโนโลยี ขณะที่ไทยเป็นประเทศมีผลผลิตด้านการเกษตรเป็นสินค้าหลักในการส่งออก ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้ได้ และนำเอาความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นมาดูแลเรื่องการจัดการ การช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยจะนำเทคโนโลยีของยุโรปมาช่วยในการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรของไทยได้อย่างไร จากนั้นสามารถเชื่อมไปยังปลายทาง คือเรื่องการตลาดซึ่งยุโรปเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งของไทยในการนำสินค้าเกษตรไปขายจะทำให้ไทยได้รับประโยชน์ และยังสามารถใช้นโยบายที่พูดคุย หรือนำเสนอ ดูแลประเทศเพื่อนบ้านได้ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ว่าเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์