หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความเติบโตของตลาดอาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อใน สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา

15 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2144)
 
โดย  สมพร กิตติโสภากูร
 
 
             
 
 
สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงปี 2009 - 2013 อัตราความเติบโตของ real GDP เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากรายได้เหมืองแร่ทองคำ ทองแดง แร่เงิน ที่เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งการขยายนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศ ตัวอย่างเช่น การขึ้นเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 37 ในปี 2013 ภาคบริการของประเทศเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยภาคบริการมีการค้าปลีก การค้าส่ง และการท่องเที่ยว เป็นบริการหลัก
 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างถนนทางรถไฟเชื่อมต่อทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจช่วยเสริมความเติบโตของภาคบริการให้เพิ่มสูงขึ้น ความเติบโตนี้สอดคล้องกับจำนวนประชากร สปป.ลาว ที่ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลายเป็นชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นสะท้อนผ่านยอดขายอาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ระหว่างปี 2009 - 2013 อยู่ที่ 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีขนมปัง ผลิตภัณฑ์นม บะหมี่สำเร็จรูป และพาสต้า มีสัดส่วนยอดขายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายนี้
 
อัตราความเติบโตของ real GDP ของกัมพูชาระหว่างปี 2009 - 2013 อยู่ที่ร้อยละ 6 - 7 และคาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 7 ในระหว่าง 2013 - 2018 เช่นเดียวกับ สปป.ลาว ภาคบริการของกัมพูชาขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวการค้าปลีก การขยายตัวของภาคบริการสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรจำนวน 15 ล้านคน ที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี ซึ่งจัดเป็นประเทศประชากรอายุน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคน ในปี 2020 ประชากรหนุ่มสาวจะเป็นปัจจัยแรงงานสำคัญของการผลิต และชนชั้นกลางขยายตัวจากร้อยละ 16 ของประชากรวัยทำงานในปี 2008 เป็นร้อยละ 32 ในปี 2017 แม้ว่าระบบสาธารณูปโภคในประเทศจะอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ความเติบโตของรายได้ที่ใช้จ่ายได้และการเติบโตของเมืองทำให้อาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อมียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่ขยายตัว เช่น พนมเปญ เสียมเรียบ สีหนุวิลล์ ที่มีศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตกระจายอยู่ทั่วเมืองเหล่านี้ อาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อ มีมูลค่า 779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2013 ขนมปัง ผลิตภัณฑ์นม อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็นมีอัตราเติบโตสูงสุด
 
เมียนมายังคงเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนำรายได้หลักเข้าประเทศ เมียนมาจัดเป็นตลาดหลักในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 53 ล้านคน และมีอายุเฉลี่ย 30 ปี ทั้งนี้ คาดว่าประชากรเมียนมาจะเพิ่มขึ้นเป็น 56 ล้านคน ในปี 2020 ในช่วงปี 2009 - 2013 อาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อที่ประกอบด้วย อาหารเด็ก เบเกอรี่ ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์จากนม และเครื่องดื่ม มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยมีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2013 และคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 15 ระหว่างปี 2014 - 2018 โดยมีอาหารกระป๋อง อาหารเด็ก เป็นสินค้าหลักในกลุ่มนี้ รองลงมาเป็นเครื่องดื่มและน้ำผลไม้
 
 
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อที่สำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย (http://www.straitstimes.com/business/) จะได้รับประโยชน์ทางตรงจากความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะผู้ผลิตไทยที่สินค้าได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วอย่างสาหร่ายเถ้าแก่น้อย เป็นต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์