หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินสายจัดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านการค้าเพื่อเจาะตลาดอาเซียนที่ จ.นครศรีธรรมราช

14 กรกฎาคม 2016
 
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนาเสริมทักษะการค้าการลงทุนเจาะตลาด AEC พร้อมนำทัพผู้แทนจำหน่ายพบผู้ผลิต 8 จังหวัด หวังเพิ่มพลังธุรกิจและขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยสู่สนามแข่งขันในอาเซียน
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอรุณ ไม้ทิพย์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศเจาะตลาดอาเซียน "AEC Smart Move : รู้ทิศ พิชิตโอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน”
 
ถือเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้ทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ให้มีมุมมองที่ดีและมองเห็นถึงโอกาส ตลอดจนรับทราบถึงกระบวนการการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมีระบบ
 
นายอรุณ ไม้ทิพย์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกที่สำคัญในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง ซึ่งตลาดอาเซียนเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2558 มูลค่าการส่งออกของไทยไปอาเซียนรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท นับเป็นสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสี่ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ
 
ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่าในปี 2559 ตลาดอาเซียนยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชาลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีอัตราการขยายตัวที่ 5.7% ฟิลิปปินส์ที่ 6.3% และกลุ่มประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไนฯ ที่ 3.9% ด้วยเหตุนี้อาเซียนจึงมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจไทยอย่างมากผู้ประกอบการควรใช้โอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความใกล้ชิดในฐานะมิตรประเทศ ไม่ว่าจะในด้านสภาพภูมิศาสตร์ ความใกล้เคียงกันในด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศเจาะตลาดอาเซียน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาค สำหรับผู้ประกอบการไทยในทุกแวดวงธุรกิจ จึงจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ตรัง อุดรธานี พิษณุโลก เชียงราย อุบลราชธานี ระยอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสร้างโอกาสให้เกิดการค้าต่างๆ การพัฒนาและการสร้างแบรนด์เพื่อพิชิตตลาด AEC มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์โอกาสทางการค้าการลงทุนในตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน และมีการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้แทนจำหน่ายในตลาดอาเซียนและเอเซีย กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ด้วย
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์