หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมทีบีซีไทย-เมียนมา สานความพันธ์ก่อให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

14 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1373)
 

                                         

การประชุมทีบีซีไทย-เมียนมา ที่จังหวัดระนอง เน้นสองฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อสานความพันธ์ก่อให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสองฝั่งประเทศ

วันนี้ (13 ก.ค. 59) ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 34 โดยฝ่ายไทยมี พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ครั้งที่ 34 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางฝ่ายประเทศเมียนมา นำโดย พ.ท.ซอโกซัน ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย จังหวัดเกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะกรรมการรวม 15 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการหารือในประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหา
 
การประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน โดยฝ่ายไทยได้เสนอข้อหารือ 7 ข้อ ประกอบไปด้วย
- การจัดระเบียบท่าเรือสะพานปลาเรือหางยาวระนอง-เกาะสอง
- การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายช่องทางบ้านมะลิวัลย์ฝั่งเมียนมากับบ้านบางแก้ว กม.30 ฝั่งไทย
- มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมา
- การโจรกรรมรถจักรยานยนต์นำข้ามไปประเทศเมียนมา
- การติดตามผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีคดีข้ามมาหลบซ่อนในฝั่งเมียนมา
- การระบาดของยาเสพติดตามแนวชายแดน และ
- ขอให้จังหวัดเกาะสองจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรับตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วถูกดำเนินการผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักร
 
ในขณะที่ฝ่ายเมียนมาได้มีข้อเสนอประเด็นหารือ คือ การก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำปากจั่น ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางและกัดเซาะริมตลิ่งฝั่งเมียนมา ก่อให้เกิดปัญหาเขตแดนตามแนวชายแดน ราษฎรไทยเข้าไปทำการเกษตรในเมียนมา เรือประมงรุกล้ำน่านน้ำเมียนมา การกู้ภัยและช่วยเหลือเหตุการณ์ธรรมชาติและด้านสาธารณสุข
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงในการที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องการการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาให้ยุติลงในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์