หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงาน เร่งยกระดับกุ๊กไทยไปทำงานต่างประเทศ

13 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1753)
 

                      

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนากุ๊กไทยที่มีความประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งในแง่ของการบริการและมาตรฐานในรสชาดอาหารไทย เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งที่ผ่านมามีกุ๊กไทยที่ได้รับการส่งเสริมไปทำงานต่างประเทศที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในช่วงปี 2557 ถึงปัจจุบันแล้วจำนวน 516 คน กระจายไปทำงานอยู่ในหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 - 120,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โครงการฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปี 2559 และโครงการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เดินทางไปทำงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนเรียนรู้ภาษาในแต่ละประเทศ เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เป็นที่พึงพอใจของนายจ้างและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
 
นายกรีฑา กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมหารือ เพื่อให้การไปทำงานในต่างประเทศในบางประเทศที่มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่เข้มงวด มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพต่อไป
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์