หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-อินเดีย เดินหน้าเจรจา FTA

12 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1474)
 

                                                     

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-อินเดีย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลายประเด็น เช่น ข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้า การจัดทำข้อบทการค้าบริการ การจัดทำข้อบทการลงทุน เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหลังเว้นว่างมากว่า 1 ปี ทั้งนี้ การพบปะหารือระหว่างผู้นำไทย-อินเดียที่ผ่านมาหลายครั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องกันให้เร่งหาข้อสรุปการเจรจาโดยเร็ว

นางสาวศิรินารถ กล่าวว่า สำหรับการเจรจาครั้งนี้จะประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการเจรจากการค้า (TNC) ควบคู่ไปกับการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย อาทิ คณะทำงานด้านการค้าสินค้า คณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและศุลกากร คณะทำงานด้านการค้าบริการ คณะทำงานด้านการลงทุน คณะทำงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และคณะทำงานด้านมาตรการอุปสรรคที่เป็นเทคนิคทางการค้า (TBT) โดยไทยหวังว่าหากสามารถสรุปผลการเจรจา FTA ระหว่างกันได้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี การเพิ่มโอกาสการนำเข้าสินค้า รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอินเดียสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศอาเซียนอื่น รวมไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและแหล่งลงทุนใหม่ให้แก่อินเดียได้ ในขณะที่อินเดียมีนโยบาย Act East ที่สอดคล้องกับไทยที่มีนโยบาย Look West และนโยบาย Make in India ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และไทยก็สามารถใช้อินเดียเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลางได้เช่นกัน
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในอินเดียมากขึ้น อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย เดเวล๊อปเมนต์ จำกัด และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ในปี 2558 อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 7,924.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.44 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,667.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกมูลค่า 5,295.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.68 และนำเข้ามูลค่า 2,628.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 13.53 สินค้าส่งออกของไทยไปอินเดียที่มีศักยภาพ เช่น เพชรพลอย อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ อาหารแปรรูป ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และสินค้าส่งออกของอินเดียมาไทย เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะ เศษโลหะ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม เภสัชกรรม เป็นต้น
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์