หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทส. จัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

12 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1202)
 

                                                           

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน ณ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและรายงาน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์