หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

11 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1459)
 

                                                   

เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Foreign Ministers' Retreat) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 2 ที่เรือนรับรองรัฐบาล กรุงฮานอย

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกการประชุมการหารือในกรอบทวิภาคีที่มีอยู่ อาทิ การประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat) โดยได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีให้เพิ่มสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการส่งเสริมค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีของภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่า ธุรกิจไทยมีความตั้งใจที่ดีและความเชื่อมั่นในการค้าขายและลงทุนในเวียดนาม รวมทั้ง ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (connectivity) และการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในส่วนของประชาชน โดยสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศได้ทำความรู้จักและมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกัน อาทิ โครงการ sister schools โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องประเด็นความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจระหว่างกัน อาทิ สถานการณ์ทะเลจีนใต้ โดยการหารือมีเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกรอบพหุภาคีที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคและประชาคมอาเซียน
 
หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ซวน ฟุก ที่ทำเนียบรัฐบาล และได้ย้ำว่า ไทยพร้อมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเวียดนามในทุกมิติและแต่ละกลไกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาครัฐ - ภาคเอกชนเวียดนาม และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนคนรุ่นใหม่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งได้หารือเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม และได้พบหารือกับผู้แทนธุรกิจภาคเอกชนไทยในเวียดนามในสาขาต่าง ๆ เพื่อรับฟังข้อมูลการค้าการลงทุนไทย - เวียดนามจากมุมมองของภาคเอกชน และได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวพบสื่อมวลชนเวียดนาม โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี ระหว่างไทยกับเวียดนามและการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ที่โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมหารือทีมไทยแลนด์ในเวียดนามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
 
การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนามให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ สอดคล้องกับการฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยกับเวียดนามในการพัฒนาเติบโตไปด้วยกันตามแนวคิด "stronger together" ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์