หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
EAWG ย่อมาจาก.....

11 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1594)
 
EAWG ย่อมาจาก East Asean Working Group
 
หมายถึง คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน มีหน้าที่ดำเนินงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่มุ่งให้อาเซียนเป็นเขตเดียวกันทางด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงถึงกัน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์