หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
GSTP ย่อมาจาก...

11 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5231)
 
GSTP ย่อมาจาก Global System of Trade Preferences among Developing Countries
 
หมายถึง ความตกลงว่าด้วยระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและขยายการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อนระหว่างกัน ทั้งมาตรการด้านภาษี/กึ่งภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์