หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

8 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1655)
 

                                              

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ ภายใต้แนวคิด One Airport Two Missions ตอบสนองภารกิจทั้งด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์อย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมอากาศยานครบวงจร โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม 8 แสนคนต่อปี เป็น 3 – 5 ล้านคนต่อปี พร้อมกับก่อสร้างทางวิ่ง พัฒนาโรงซ่อมอากาศยาน ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ขยายเส้นทางการคมนาคมโดยรอบและท่าเรือ เชื่อมโยงกันภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น กัมพูชาและเวียดนาม เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยวในอนาคต
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์