หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข บรูไนฯ

4 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2795)

วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์การด้านการให้บริการสาธารณสุขที่มีชื่อเสียงอย่างสูง สามารถเทียบกับองค์การด้านการให้บริการสาธารณสุขที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นองค์การซึ่งสามารถให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พลเมืองและผู้พำนักอาศัยในประเทศทุกคนด้วยการช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และจิตใจตลอดชีวิต
 
พันธกิจ
ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข คือ การปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนในบรูไนผ่านระบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง และเป็นธรรม ซึ่งทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงได้
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์