หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว

1 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1738)

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 พร้อมด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 13 กระทรวงสำคัญที่กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แรงงาน ความมั่นคง การค้าและการลงทุน พลังงาน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง นายก
 
รัฐมนตรี สปป.ลาว พร้อมภริยาและคณะ จะเดินทางมาถึงประเทศในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในช่วงเย็นของวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ภริยา และคณะ ณ วังสระประทุม ในช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด มีกำหนดหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกหารือ ได้แก่
1) ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
3) ความร่วมมือด้านแรงงาน
4) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน และ
5) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น
 
นอกจากนี้ สองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากนั้น นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "สปป.ลาว สู่อนาคตการพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบเหรียญตรามิตรภาพแก่กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพอีกด้วย
 
การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายทองลุน สีสุลิด ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำ และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์