หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมาชิก ITA Expansion ยืนยันจะเริ่มเดินหน้าลดภาษีสินค้า IT เพิ่มเติม 1 ก.ค.

30 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1596)
 

                               

 
สมาชิก WTO หลายประเทศจะเริ่มเปิดเสรีสินค้า IT เพิ่มเติมในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) แคนาดา จีนไทเป นอร์เวย์ อิสราเอล ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ มอนเตรเนโกร และมอริเชียส รวมทั้งสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งการลดภาษีสินค้า IT ของประเทศสมาชิก WTO ในครั้งนี้จะส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีสินค้า IT ทั้งจากประเทศที่ไทยมี FTA และยังไม่มี FTA ด้วย เป็นมูลค่าการค้าประมาณ 2 ล้านล้านบาทต่อปี
 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาชิกกลุ่ม ITA Expansion ซึ่งมีสมาชิกรวม 52 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับเอกอัครราชทูตประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวาขึ้น โดยสมาชิก 46 ประเทศ ได้ยืนยันว่าจะเริ่มลดภาษีสินค้า IT เพิ่มเติมตามกำหนด ซึ่งในส่วนของไทยก็ได้ยืนยันการลดภาษีสินค้า IT ของไทย ตามกำหนดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เช่นกัน
 
นางสาวศิรินารถ กล่าวว่า การประกาศลดภาษีสินค้า IT ของประเทศสมาชิกดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยได้รับการยกเว้นภาษีสินค้า IT จากประเทศกลุ่มที่ไทยยังไม่มี FTA ด้วย อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) แคนาดา และจีนไทเป นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ยังมีประเทศที่จะทยอยลดภาษีสินค้า IT ให้แก่ไทยเพิ่มเติม เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยมี FTA แล้ว แต่ยังมีสินค้าบางรายการที่ยังไม่ลดภาษีเป็นอัตราร้อยละศูนย์ สินค้า IT ที่ไทยจะได้ประโยชน์ อาทิ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องพิมพ์ กล่องที่เติมหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผงวรจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ สตาร์ตเตอร์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า ฟิวส์สวิตช์สำหรับใช้ในพัดลมไฟฟ้า/เครื่องฉายภาพยนตร์ จอฉายภาพ สวิตช์ขนาดเล็กสำหรับหม้อหุงข้าวหรือเตาอบปิ้ง ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ มอนิเตอร์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอวงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรสำนักงานอื่น ๆ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ ตัวประมวลผลและตัวควบคุม เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
 
ไทยเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) ตั้งแต่ปี 2540 และต่อมา ในปี 2555 ไทยพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม ITA ภายใต้ WTO ได้ตกลงที่จะเจรจาขยายขอบเขตการลดภาษีสินค้า IT เพิ่มเติม โดยเกือบทั้งหมดจะเริ่มลดภาษีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีมูลค่ารวมกันประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าโลก (มูลค่าการค้าโลกมีประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) คิดเป็นมูลค่าที่มากกว่ามูลค่าการค้ารถยนต์ และมากกว่ามูลค่าการค้าสิ่งทอ เสื้อผ้าและเหล็กของโลกรวมกัน ทั้งนี้ ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้า IT ในตลาดโลกประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 2 ล้านล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของมูลค่าการค้าโลก โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกประมาณอย่างละ 1 ล้านล้านบาทต่อปี
 
จึงถือว่าความตกลงดังกล่าวมีความสำคัญต่อการค้าของไทยมาก และจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกร่วมกันใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขาสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดของการลงทุนทั้งหมด และมีการจ้างงานในสาขาดังกล่าวประมาณ 65,000 คน
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์