หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรับเพิ่มจีดีพีไทยปีนี้จาก 2.2 เป็นร้อยละ 2.5

29 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1275)

นายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากประมาณการเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 แต่ยังเป็นการขยายตัวที่ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกยังคงชะลอตัว โดยคาดว่า การส่งออกปีนี้จะติดลบร้อยละ 1.4 ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำจากความต้องการภายนอกที่ลดลงและความไม่แน่นอนทางการเมือง อีกทั้งประชาชนในชนบทยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้ เนื่องจากไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การเงินและการคลังมีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีการท่องเที่ยวและนโยบายทางด้านการคลังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.6
 
ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวด้วยว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังคงมีความท้าทายในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐ การแข่งขันด้านการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มไม่สดใส และทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ ขณะเดียวกัน อายุของประชากรวัยทำงานที่สูงขึ้น จะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใน 5 ปีข้างหน้า ทำให้ประชากรวัยทำงานของไทยลดลงร้อยละ 11 หรือเหลือ 40.5 ล้านคนในปี 2583 จากจำนวน 49 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังนั้น ไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษาและยกระดับทักษะให้สูงขึ้น รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาวด้วย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์