หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.อุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

27 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2034)
 

                                            

กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาล "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) พร้อมเดินหน้ายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลังพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมนำเสนอแนวคิดหลากหลายภายในงาน โดยปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทาง "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้แปลงนโยบายดังกล่าวมาสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งนโยบายหลักจะเน้นตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ควบคู่กับการบูรณาการในรูปแบบของ IOT (Internet Of Things) เพื่อจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีระบบ เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแข่งขันในตลาดสากล
 
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ แบบองค์รวม อาทิ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตลอดจนดึงผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลากหลายคลัสเตอร์มานำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และจุดประกายพลังสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับสากลได้ต่อไป
 
การจัดงาน "Thailand Industry Expo 2016 เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด "ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” Thailand Industry 4.0 Next Challenge towards Sustainable Future เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ต่อการนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 6 วันของจัดงานไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์