หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่วมทุนธุรกิจบริการไทย-จีน เป็นช่องทางขยายการลงทุน

27 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1378)

กระทรวงพาณิชย์ แนะผู้ประกอบการร่วมทุนธุรกิจบริการไทย-จีน เป็นช่องทางขยายการลงทุน
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังประสบกับอุปสรรค ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ แต่ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 0.45 โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 5.9 เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมจีนกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและอุปกรณ์ ที่ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และ 8.5 ตามลำดับ ขณะที่การลงทุนสินทรัพย์ถาวรช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ เติบโตร้อยละ 9.6 ต่ำกว่าระดับการขยายตัวร้อยละ 10.5 เนื่องจากการลงทุนของเอกชนชะลอตัว และกำลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปีนี้จีนยังรักษาระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ให้ได้ร้อยละ 6.5 - 7
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ควรหาโอกาสร่วมลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภทไฮเทคโนโลยี เช่น การศึกษาสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำระบบไปปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทย หรือร่วมทุนธุรกิจบริการกับผู้ประกอบการจีน เช่น ธุรกิจอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการมีบุตร หรือธุรกิจนวดแผนไทยให้ผู้สูงวัยในจีน เป็นต้น
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์