หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFAMT ย่อมาจาก....

23 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1753)
 
AFAMT (อาแฟมต์)  ย่อมาจาก  ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport
 
หมายถึง กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงในระหว่างการประชุม ATM ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งกรอบความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อครบ 30 วัน หลังจากประเทศภาคี 2 ประเทศขึ้นไปให้สัตยาบัน และมีผลใช้บังคับเฉพาะประเทศที่ให้สัตยาบันเท่านั้น
 
ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะให้สัตยาบันกรอบความตกลงฯ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับกรอบความตกลงฯ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2548
 
 
 
ที่มา :  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์