หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10

22 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3223)
 
                              
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 จังหวัดน่านจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10 ระหว่างจังหวัดน่าน กับ แขวงไชยบุลี สปป.ลาว เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยคณะกรรมการฝ่ายไทย นำโดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฝ่ายลาว นำโดย ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็นประธานร่วม
 
ในที่ประชุมได้ผลัดเปลี่ยนทบทวนการปฏิบัติตามบทบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมในปีที่ผ่านมา ที่แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และผลของความร่วมมือระหว่างแขวงและจังหวัดทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า ความร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ระหว่างจังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี มีความสงบเรียบร้อยดี การไปมาหาสู่ การแลกเปลี่ยนค้าขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประชาชนได้มีการพัฒนาดีขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างทันการณ์
 
โดยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีความร่วมมือ 7 ด้าน ประกอบด้วย ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดน่าน-แชวงไชยะบุลี ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก ชายแดน ความร่วมมือในกรณีบุคคลแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์