หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์กระตุ้นคนไทยเร่งใช้สิทธิ FTA กับอินเดีย

22 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1590)
 

                                                    

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวดีนัก แต่ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างแต้มต่อทางการค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ต่าง ๆ โดยจะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าจากประเทศผู้นำเข้าเมื่อส่งสินค้าออก ซึ่งความตกลง FTA แต่ละฉบับจะกำหนดคุณสมบัติของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษฯ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษฯ ไว้ อาทิ FTA ไทย – อินเดีย กำหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุดิบนำเข้าจากนอกประเทศไทยและอินเดียจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่กำหนดไว้ในแต่ละพิกัดอัตราภาษีศุลกากร โดยได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่สนใจจะใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยเบื้องต้นผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTAs ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี หรือ Free Trade Agreement: FTA กับอินเดีย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) ซึ่ง FTA ทั้งสองเป็นตัวช่วยผู้ส่งออกในการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม) มีการขอใช้สิทธิ FTA ไทย-อินเดีย ส่งออกไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 186.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 164.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 76.33 ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ และ FTA อาเซียน-อินเดีย มีการขอใช้สิทธิส่งออกมูลค่า 581.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.98 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 618.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 45.48 ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ ถึงแม้มูลค่าการใช้สิทธิ AIFTA จะลดลง แต่สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น โพลิเมอร์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ โทลูอีน เครื่องแปลงกระแส ไฟฟ้า ยางนอกสำหรับรถยนต์นั่ง เป็นต้น ยังคงมีมูลค่าการใช้สิทธิที่สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับสินค้าที่มีการใช้สิทธิ TIFTA สูงสุด เช่น เครื่องปรับอากาศ โพลิคาร์บอเนต อิพอกไซด์เรซิน ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าอะลูมิเนียมเจือ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น และสินค้าที่มีการขอใช้สิทธิ AIFTA ส่งออกไปยังอินเดียสูงสุด เช่น เครื่องยนต์ดีเซล มอนิเตอร์และเครื่องฉาย ส่วนประกอบยานยนต์ โพลิเมอร์ และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่า ผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ลดภาษีนำเข้าอินเดียจากความตกลงการค้าเสรี 2 ฉบับ คือ TIFTA และ AIFTA โดยก่อนการเลือกใช้ประโยชน์จากความตกลงใด ผู้ส่งออกควรศึกษาพันธกรณี ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากพันธกรณีอย่างเต็มที่ และย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385 โทรสาร 0 2547 4816 e-mail: tpdft@dft.go.th หรือเว็ปไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์