หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ททท.ตรัง นำผู้ประกอบการจากเหนือเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ตามโครงการ AEC : จากภู สู่ทะเล เยือนเสน่ห์ลังกาวี

21 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1399)
 

                                                                

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จัดส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดน โครงการ AEC : จากภู สู่ทะเล เยือนเสน่ห์ลังกาวี จากเส้นทางเชียงใหม่-หาดใหญ่-สตูล-ลังกาวี ประทศมาเลเซีย ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พร้อมทั้งสื่อมวลชน จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคระหว่างเมืองชายแดนให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายฐานตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงข้ามภูมิภาคระหว่างเมืองชายแดนจากสตูลไปยังประเทศมาเลเซีย และถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยวตามโครงการ AEC Connectivity โดยเริ่มต้นจากหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-สตูล-เกาะลังกาวี
 
สำหรับจังหวัดตรังและสตูล เป็น 2 จังหวัดชายแดนใต้สุดท้ายฝั่งอันดามัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสะดวก สบาย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และตอกย้ำว่าทั้งตรังและสตูลนั้นสามารถเที่ยวได้ทั้งปี ในวิถีความอร่อย และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีอย่างแท้จริง
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์