หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EXIM BANK ปล่อยกู้แก่ JWD ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยในกัมพูชาและ สปป.ลาว

21 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1528)
 

                        

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินกู้จำนวน 3.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) โดยมี นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการ และนางสาวอรวรรณ วรนิจ กรรมการ ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ เพื่อให้ JWD นำไปใช้ในโครงการคลังสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็งในเมืองหลวงของกัมพูชาและ สปป.ลาว ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

 
เงินกู้ของ EXIM BANK ในครั้งนี้ช่วยให้ JWD รุกเข้าตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2558 และดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจรมานานกว่า 36 ปี โดย JWD ได้ร่วมทุนกับ RMA Group ผู้นำธุรกิจอาหารและยานยนต์รายใหญ่ในกลุ่มประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว จัดตั้งบริษัท EM Logistics and Warehousing Private Limited เพื่อลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าในกัมพูชาและ สปป.ลาว ทั้งนี้ เงินกู้จำนวน 3.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการคลังสินค้าในกัมพูชา 2.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใน สปป.ลาว 0.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ภายใต้การสนับสนุนเงินกู้ของ EXIM BANK ปัจจุบันโครงการคลังสินค้าในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งต้องการการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำที่มีการนำเข้าและกระจายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารหรือค้าปลีกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เช่น สินค้าอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูป ผลไม้ น้ำผลไม้ ผักสด ไอศกรีม และเนยแข็ง เป็นต้น ขณะที่โครงการคลังสินค้าสำหรับรับฝากและบริหารสินค้าประเภทเดียวกันข้างต้นในกรุงพนมเปญ กัมพูชา อยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ โดยกลุ่มลูกค้าสำคัญที่ใช้บริการคลังสินค้าดังกล่าว ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
"การสนับสนุนของ EXIM BANK ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ใน CLMV ซึ่งจะเป็นรากฐานการเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์จากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AEC และภูมิภาคโดยรวม” นายพิศิษฐ์กล่าว
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์